wal

ELBIT EXHIBITION
Huawei


Brief:

Huawei skulle demonstrere sin nye telefon, P20, på Elbit, og gjennomføre produktopplæring med deltakerne.  
Vår oppgave var å sørge for at deltakerne på Elbit husker og liker Huawei sin produktopplæring bedre enn konkurrentenes, samt øke merkevarepreferanse til Huawei.

Løsning:

Man husker mye bedre det man er delaktig i selv. Vi forsøkte å finne en måte å la deltakerne selv demonstrere og utforske produktet, istedenfor en tradisjonelt presentasjon eller fremvisning. Vi ønsket å prøve å spillifisere produktopplæringen, og endte opp med å lage et konsept som bandt alle funksjonene sammen til én løsning.
Vi utviklet et Escape Room, hvor den eneste måten å slippe ut var å bruke den nye telefonen for alt den er verdt. Et mylder av gåter og koder som bare kan løses ved å raskt sette seg inn i de nye funksjonene som mobiltelefonen utkonkurrerer mennesker i.